ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནང་སྨན་སྦྱིན།

2017-10-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་བོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིར་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་བོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིར་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ངོ་དེབ།

༄༅༎སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་བོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིར་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།