བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ལོ་རྒྱུས།

2020-08-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ལགས།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ལགས།
File photo


མི་ལོ་ཉེར་བདུན་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱངས་བའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ལགས་དགུང་ལོ་གོ་གཉིས་ཐོག་རྡ་རམ་སཱ་ལའི་རང་ཤག་ཏུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག
ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།