ཐེ་ཝན་སྨན་པས་བོད་རིགས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་།

2014-07-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅།    །བཙན་བྱོལ་བོད་མའི་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམས་ལ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ཐེ་ཝན་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཕེབས་པའི་སྨན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།


གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།