བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བྱུང་རབས་དང་འགྱུར་ལྡོག

2019-04-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སློབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།
སློབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བྱུང་རབས་དང་འགྱུར་ལྡོག་འབྲེལ་བའི་ཐད་རྒྱ་གར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ཝ་ར་ཎ་སི་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ལྷན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།