འོས་བསྡུའི་ནང་བེུད་ཀྱི་གྲངས་འབོར།

2015-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་ཟུར་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།
སྤྱི་ཟུར་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།
སྤྱི་ཟུར་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་བེུད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་།    སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་མིའི་ནང་བེུད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༧ཙམ་ལས་སླེབས་མེད་པའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།