ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་ཟབ་སྦྱོང༌།

2014-05-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅༎རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གདན་ས་དགའ་ལྡན་དགོན་དུ་ཟླ་གཅིག་རིང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ ཕྱོགས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་བར་གསན་རོགས་གནོངས།།

 

 

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།