ན་གཞོན་མ་འགོ་འཁྲིད་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བྱེད་ཕྱོགས།

2020-07-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་དཔུང་དགོས་གལ་ཆེ་བ།
བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་དཔུང་དགོས་གལ་ཆེ་བ།
མཁའ་འགྲོ། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རིགས་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་དང་།དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ལགས་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་དཔུང་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་སུ་ཆུང་རྩག་དོར་ནས་ཆེ་ས་འཛིན་དགོས་ཅིང་།ལྷག་པར་དུ་ཧོང་ཀོང་ནང་མི་དམངས་ཚོས་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་པ་ཚོས་བསླབ་བྱ་ལེན་དགོས་པ་སོགས་མདོར་ན་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་མིན་གྱི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་གླེང་མོལ་བྱེད་པ་ཉན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།