དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་གླེང་བ།
2012-04-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

༄༅༎རེས་གཟའ་ཉི་མའི་གཏམ་གླེང་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་འདི་གའི་བློ་བསྡུར་ཞུ་ཡུལ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་ལགས་དང༌།རྒྱ་གར་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་།ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དབར་གླེང་མོལ་གནང་བར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།