རྒྱ་ནག་ནང་གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ ༡།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོང་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཨ་རིའི་དྲ་གནས་ཁེ་གཉེར་ཁང་སྒོ་རྒྱག་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ།
2010-01-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་ Google དྲ་རྒྱའི་ཚོང་གཉེར་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ནང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོད་འཚེ་བཏང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་བོད་ཡོད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་དང་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་གླེང་མོལ་ཞུས་པའི་དུམ་མཚམས་དང་པོར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།