M-G¼-HÛ-xÛ-Bôh-¾G-ºEï¼-z¸ô-xô^ü


2006-12-15
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 2007 mÅ-z¸ÞP-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-¾-z®m-‚ô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-Fôh-M-G¼-GŸÝP-GÛ-xÛ-Bôh-¾G-ºEï¼-z¸ô-xôGÅ-fôG-ºHã¼-z-TßP-¸h-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¿Ëm-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།