པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༠པའི་ངོ་སྤྲོད།

2014-01-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་རྗེས་དྲན།
པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་རྗེས་དྲན།
ས་ར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་སྟོབས་ལགས་ནས་གནང་བྱུང་།

༄༅༎ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ལོ་ངོ་༢༥འཁོར་བའི་དགོངས་རྫོགས་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ཁོང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།