དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་སྐོར།

2016-07-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཀླུ་རོལ། 2016
ཀླུ་རོལ། 2016
བོད་འབྱོར།

རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་ཉན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།