བློ་བཟང་དགེ་འདུན་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

2014-09-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་བདེ་ཚན་པས་དགེ་འདུན་པར་སྔོག་གཤེར་བྱེད་བཞིན་པ།
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་བདེ་ཚན་པས་དགེ་འདུན་པར་སྔོག་གཤེར་བྱེད་བཞིན་པ།
བོད་ནས་འབྱོར་བ།
༄༅༎བོད་ཁམས་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་རྫོང་གྲོང་གསར་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་དགེ་འདུན་ལགས་རྒྱ་ནག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་མི་ལོ་༡༠་ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།