དགུ་ཚ་བཙོན་ཁང་དུ་སྲོག་ཐོག་བཏང་བའི་སྐོར།

2014-09-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༠༩ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༢༠ཉིན། ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲོག་ཐོག་བཏང་བའི་བོད་མི་ལོ་ཡག་གི་འདྲ་པར།
༢༠༠༩ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༢༠ཉིན། ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲོག་ཐོག་བཏང་བའི་བོད་མི་ལོ་ཡག་གི་འདྲ་པར།
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དྲ་གནས།
༄༅༎ཕྱི་ལོ༢༠༠༩ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགུ་ཚ་བཙོན་ཁང་དུ་༢༠༠༨ལོའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་བོད་མི་བཞི་ལ་སྲོག་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ། སྐབས་དེ་དུས་དགུ་ཚ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་གློད་བཀྲོལ་གྱིས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་གིས། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།