སིལ་སྤོལ་རྩེད་སྟངས་སློབ་ཁྲིད།

2018-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་མི་སེར་ཞིག་གིས་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་བསིལ་སྤོལ་རྩེད་སྟངས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་གྲགས་ཆེར་གྱུར་བ།
ཨ་རིའི་མི་སེར་ཞིག་གིས་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་བསིལ་སྤོལ་རྩེད་སྟངས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་གྲགས་ཆེར་གྱུར་བ།
སྦིལ་ཇོན་སན།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཞིག་གིས་བོད་མདོ་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུག་ཅིག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་སིལ་སྤོལ་རྩེད་སྟངས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་གྲགས་ཆེར་གྱུར་བཞིན་པའི་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།