སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཀྱང་སྐུ་གཟུཊ་སྐྱོ་པོ་ཆཊ་ཡོད་པ།

2016-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།
ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།
བོད་ནས་འབྱོར་བ།

༄༅། །བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཉེ་ཆར་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདིི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།