རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་མཁན་ཞིག་ནས་ཁོང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

2014-11-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུའི་ཤིས་ཚང་ཡུལ་དུ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པའི་མིང་ལ་ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པ།
མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུའི་ཤིས་ཚང་ཡུལ་དུ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པའི་མིང་ལ་ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པ།
བོད་ནས་བཏང་བ།

༄༅༎བོད་ནང་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་མཁན་བོད་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ད་ལྟའི་གཟུགས་པོའི་གནས་སྟངས་དང་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།