ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲ་འཇམ་དབྱངས་འཛིན་བཟུང༌།

2015-04-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མདོ་སྨད་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་བློ་མིག་གམ་འཇམ་དབྱངས།
མདོ་སྨད་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་བློ་མིག་གམ་འཇམ་དབྱངས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

༄༅༎མདོ་སྨད་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་བློ་མིག་གམ་འཇམ་དབྱངས་ལགས་རྒྱ་ནག་གིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎


གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།