དྲ་བརྙན།

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིའི་བགྲོ་གླེང༌། ༢༠༡༦།༣།༡༧

2016-03-17

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིའི་བགྲོ་གླེང༌། ༢༠༡༦།༣།༡༧

རྩ་ཚིག་

མཆན། (1)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།

ས་དཀར།

ནས། རྒྱ་གར།

མཁན་པོ་དང་ཨ་འབྲུག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཡག་པོ་གསུངས་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

Mar 17, 2016 01:12 PM

ཉེ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་

མང་ཤོས་གཟིགས་པ་

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།