དྲ་བརྙན།

ཏོག་དབྱིབས་རིམ་ནད་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས།

2020-09-17

COVID 19 ཏོག་དབྱིབས་རིམ་ནད་དང་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་སྐོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་འགན་འཛིན་སྨན་རམས་པ་རིག་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་དང་། སྨན་པ་ལྷུན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་གཉིས་དང་ལྷན་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share

ཉེ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་

མང་ཤོས་གཟིགས་པ་

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།