དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠-༠༦།༡༨

2020-06-18

༡༽ སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་པར་ངེས་པར་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་འགྱུར་གྱི་འདུ་ཤོས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ། ༢༽ ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལགས་སུ་གོང་གཏུག་ཁྲིམས་གཞི་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱེད་པར་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག ༣༽ རྒྱ་གར་ལ་དྭགས་ ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་སྲུང་མི་སྣའི་དབར་འཁྲུག་རྐྱེན་འོག་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི་ཉི་ཤུ་ལྷག་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ། སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ནས་འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་མཚམས་བཞག་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་གནང་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།