ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷན་ཚོགས།

2014-11-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་སྲི་འཛིན་ཨོ་སྦ་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་མཇལ་འཕྲད།
ཨ་རིའི་སྲི་འཛིན་ཨོ་སྦ་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་མཇལ་འཕྲད།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དབར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་ལས་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལྷན་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།