ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན།

2017-09-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
འཛམ་གླིང་སྟེང་ལོ་རེར་ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་གསར་དུ་བྱུང་མཁན་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་གི་ཡོད་པ།
འཛམ་གླིང་སྟེང་ལོ་རེར་ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་གསར་དུ་བྱུང་མཁན་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་གི་ཡོད་པ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅༎དེ་རིང་གི་བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་། འཛམ་གླིང་སྟེང་ལོ་རེར་ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་གསར་དུ་བྱུང་མཁན་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་གི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་ནང་འདས་བའི་ལོ་འགའི་ནང་ནད་དེ་བྱུང་མཁན་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།
dorjee-tso-75གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།