ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་ལྷན་ཚོགས།

2018-07-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
BRICS ཞེས་པའི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་སྐབས་བཅུ་པའི་ལྷན་ཚོགས།
BRICS ཞེས་པའི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་སྐབས་བཅུ་པའི་ལྷན་ཚོགས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།        རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སོགས་ BRICS ཞེས་པའི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་སྐབས་བཅུ་པའི་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།