ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གཟིགས་སྐོར།

2018-01-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕ་རན་སི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས།
ཕ་རན་སི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས།
འདྲ་བཤུས།

༄༅།    །གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་Macron མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཉིན་གསུམ་གྱི་གཟིགས་སྐོར་དེ་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་དར་ལམ་ཟེར་བའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གིས་ཐུན་མོང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་ལུགས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།