ཀེ་པི་ཊལ་ཧིལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

2014-04-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཡུལ་ཀེ་པི་ཊལ་ཧིལ།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཡུལ་ཀེ་པི་ཊལ་ཧིལ།
པར། ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིྲན་ཁང༌། རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཡུལ་ཀེ་པི་ཊལ་ ཧིལ་ ཞེས་པ་དེའི་སྐོར། ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།