བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་གཞག་དགོས།

2020-07-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ཆེན། ༢༠༡༤
ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ཆེན། ༢༠༡༤
ཀླུ་འབུམ།/RFA

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་འགན་འཛིན་གསར་པ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་NuryTurkelལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་བར་ལུས་ཡོད་པས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའི་ནན་སྐུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།