ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ།

2014-03-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ།
ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་བཞུགས་ཡུལ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་འགྲེལ་བཤད་ཤིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་གྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།