ཪང་སྲོག་གཅོད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་ངལ།

2017-09-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
འཛམ་གླིང་རང་སྲོག་གཅོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཉིན་མོ།
འཛམ་གླིང་རང་སྲོག་གཅོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཉིན་མོ།
ཡུ་ཊུབ།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་།    སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཪང་སྲོག་གཅོད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།