Nhân Quyền

Nông dân chuẩn bị đất cho vụ lúa mới trên một cánh đồng ở phía Bắc tỉnh Bắc Ninh, ngày 07 tháng 1 năm 2002.

Phải làm sao để nông dân hiểu về dân chủ?

Ở Việt Nam, các lực lượng nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị... là thành phần cử tri chiếm đa số. Trong môi trường chính trị dân chủ thì lực lượng này hết sức có ý nghĩa trong các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý.

Xem toàn trang