Ký ức 40 năm

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn

Phỏng vấn Đại Lão HT Thích Quảng Độ về GHPGVNTN 40 năm qua

Trong loạt bài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ký ức 40 năm, thông tín viên Ỷ Lan phỏng vấn Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang