Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tin ở tương lai

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.CANH CO nơi gửi VN :

THE HE DO DANG O DAU?,CHU HIEN BAY GIO THI KHOI PHAI BAN CAI,TRONG QUAN NHAU,GAM RU TREN DUONG PHO,THAC LOAN TRONG VU TRUONG KHONG BAO GIO NGHI DEN TUONG LAI.

14/02/2018 10:12

    Reply to this comment

Diet Nguy nơi gửi Da Nang :

Một bài viết đậm chất sàm lồn

12/02/2018 08:59

    Reply to this comment

Việt Nam nơi gửi Hải Ngoại :

" Diet nguy " đại diện cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Qua những lời phê bình, mọi người đánh giá Cộng Sản Việt Nam thuộc thành phần vô học, dũng những lời mạt hạng.

01/03/2018 19:54

Trở lại bài viết

Xem toàn trang