Cải Cách Ruộng Đất

Cải cách ruộng đất 1946-1957.

Phần 1: Cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam

Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin gửi đến quý vị loạt bài về cuộc Cải Cách ruộng đất diễn ra đầu thập niên 1950 tại miền bắc Việt Nam. Loạt bài do Nguyễn An thực hiện.

Xem toàn trang