Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại

Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại: Gọi vào số (605) 477-9616.

Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động

Với sự hợp tác của AudioNow, Đài Á Châu Tự Do hân hạnh giới thiệu đến quí vị dịch vụ nghe các chương trình phát thanh Tiếng Việt qua điện thoại, bằng cách gọi vào số (605) 477-9616. Xin hãy lưu ý những điều kiện sau đây:


•    Việc nghe các chương trình phát thanh của RFA là hoàn toàn miễn phí nhưng quí vị phải trả chi phí điện thoại theo hợp đồng của quí vị với công ty điện thoại.

•    Đây không phải là số điện thoại miễn phí. Nếu gọi từ điện thoại cố định (điện thoại nhà), cước phí viễn liên vẫn được áp dụng như bình thường. Nếu gọi từ ngoài nước Mỹ, người gọi sẽ phải trả tiền điện thoại viễn liên.

•    Sử dụng dịch vụ điện thoại Skype, có thể giúp thính giả cả trong và ngoài Hoa Kỳ nghe được các chương trình phát thanh của RFA mà không phải trả lệ phí điện thoại.