Tham-luận gởi Đại-hội IX Đảng CSVN (bài 2)


2000-10-29
Share

NHỮNG TIẾNG NÓI ĐẢNG-VIÊN: ÔNG LÊ GIẢN (2a) Lời giới thiệu: Bắt đầu từ ngày hôm qua, 29-10, Đài ACTD đã khởi đọc một số tham-luận gởi Bộ Chính-trị hay Trung-ương Đảng CSVN bàn về dự-thảo báo-cáo chính-trị mới được công-bố. Những tham-luận này, phần lớn do những đảng-viên đóng góp, được viết ra từ tâm huyết của họ. Mặc dầu vậy, báo chí ở trong nước vẫn không đăng tải hay phổ-biến nên Đài ACTD xin được lần lượt đọc những tham-luận này để cho Quý Thính-giả có tài-liệu biết người ta đang thực-sự nói gì về dự-thảo báo-cáo chính-trị. Hôm qua, chúng tôi đã đọc bức thư đầu của ông Lê Giản, một nhà cách mạng lão thành nay đã 88 tuổi mà vẫn nặng lòng với Đảng. Hôm nay, chúng tôi xin đọc tiếp sang phần đầu của lá thư thứ 2 mà ông đã gởi cho Bộ Chính-trị Trung-ương Đảng CSVN... Sau khi đã có thư số 1 viết ngày 15-8 gởi cho Bộ Chính-trị Trung-ương Đảng CSVN kêu gọi ỘTrung ương Đảng, hoặc báo Nhân Dân, cần thông báo công khai hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, ... kể cả các ý kiến trái ngược với dự thảoỢ chứ không nên Ộchỉ đăng các ý kiến đồng tình,Ợ ông Lê Giản nói Đảng CSVN nên Ộlưu tâm lắng nghe một cách thực sựỢ những ý-kiến này chứ đừng xem đó chỉ là Ộmột thủ đoạn chính trị [hay] một thái độ khôn khéo tạm thời.Ợ Mào đầu như vậy rồi, ông Lê Giản đi thẳng vào vấn-đề trong thư thứ 2 ông viết cho Bộ Chính-trị, với Phần I được ghi thẳng thắn là ỘMấy nhược điểm của dự thảo Báo cáo chính trịỢ mà nguyên-văn như sau: Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2000 Thư số 2 Kính gửi: Bộ Chính trị Trong thư số 2 này, tôi xin đưa ra một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo BCCT. I. MẤY NHƯỢC ĐIỂM CỦA DỰ THẢO BCCT Dự thảo có ý định tổng kết thế giới trong thế kỷ 20, tổng kết nước Việt Nam trong thế kỷ 20 và trong 15 năm qua. Đáng tiếc là nội dung tổng kết còn hời hợt, nông cạn, chủ quan, còn nhiều lệch lạc, dẫn đến những nhận định và đặt ra những phương hướng công tác tới đây chưa thật sát hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Xin nêu mấy ví dụ: 1) Dự thảo cần tập trung nhấn mạnh trạng thái nghèo khổ của đất nước so với thế giới. Hiện nay, tính GDP bình quân đầu người, nước ta chỉ bằng 1/12 bình quân của thế giới, xếp thứ 180 trong 210 nước, thuộc nhóm những nước nghèo nhất. Nếu xếp theo chỉ số phát triển con người (HDI), nước ta còn đứng thứ 110. Nhấn mạnh trạng thái nghèo khổ để tạo nên một ý chí quyết tâm vượt lên cảnh nghèo khổ, nỗi sỉ nhục kéo dài của cả dân tộc. Nhưng dự thảo chưa phản ảnh đúng mức được điểm quan trọng này: do đó, có thể gây nên tư tưởng tự mãn với những tiến bộ trong 10 năm vừa qua. 2) Dự thảo cần nêu rõ tình hình ngay trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, thế giới đã bước vào quá trình toàn cầu hóa, vào một thời đại mới, thời đại văn minh thông tin, vào nền kinh tế tri thức. Nhưng Dự thảo đã không nói tới mấy điểm đó khi điểm lại thế kỷ 20 mà chỉ coi đó là những trạng thái sẽ xảy ra khi dự báo về thế kỷ 21. 3) Khi nhìn lại nước Việt Nam trong thế kỷ 20, bên cạnh sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cần phải điểm lại cả quá trình nhân dân ta đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa 100 năm qua, rút ra những bài học bổ ích. Đáng tiếc Dự thảo mới chú ý tổng kết việc xây dựng chủ nghĩa xã hội (trang 4). 4) Khi đi vào tổng kết việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần nói cả thời gian 25 năm qua - 1975-2000, Dự thảo chỉ nhấn mạnh thắng lợi của sự nghiệp đổi mới mà không phân biệt hai thời kỳ: Thời kỳ khủng hoảng kinh tế-xã hội (1978-1988) và thời kỳ Đổi mới (1989-2000); và phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng đó, cũng như phân tích nội dung và bản chất của công cuộc Đổi mới, những thái độ khác nhau hiện nay đối với sự nghiệp Đổi mới và rút ra những bài học đích đáng qua sự nghiệp Đổi mới. 5) Dự thảo chưa đi vào phân tích sâu sắc tình hình tham nhũng đang ngày càng phát triển và sự bất lực của công tác đấu tranh, chưa phân tích nguyên nhân của sự tha hóa của một số khá nhiều cán bộ đương chức, đương quyền, cũng như những sự kiện đã diễn ra ở nông thôn ở nhiều địa phương (điển hình là sự kiện ở hơn 100 xã của Thái Bình), tình hình tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm). Như vậy, Dự thảo chưa đi vào lý giải nhiều vấn đề cốt tử, quan trọng của đời sống xã hội hiện nay. Để chứng tỏ là ông không phải chỉ muốn nói chuyện tiêu-cực, sang Phần II của lá thư, ông Lê Giản đưa ra đầu-đề ỘDự thảo Báo cáo chính trị và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đất nước trong thời gian tớiỢ với nội-dung nguyên-văn như sau: II. DỰ THẢO BCCT VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRUNG TÂM CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI Thế giới mấy thập kỷ gần đây đã đi vào quá trình toàn cầu hóa và đã bắt đầu chuyển sang một thời đại mới, thời đại của nền văn minh tin học và kinh tế tri thức - đây là một bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa cực kỳ trọng đại và cũng là một thách thức gay gắt đối với nước ta. Nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội này, nâng cao năng lực nội sinh, đối với cách nghĩ, cách làm, bắt kịp tri thức mới của thời đại, đi thẳng vào những ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao, thực sự đi tắt dần dần thì đất nước sẽ tụt hậu rất xa. Do đó, chúng ta không thể rập khuôn theo mô hình công nghiệp hóa mà các nước đi trước đã đi. Chúng ta không thể đặt vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm độc lập tự chủ trong kinh tế theo các quan niệm của các Đại hội IV, VII, VIII đã nêu trước đây: cần phải chuyển hướng toàn bộ các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, hành chính sang một quỹ đạo mới đi thẳng vào nền kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức là vận hội ngàn vàng để nước ta có thể nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tiến tới dân giàu, nước mạnh. Chính vì vậy mà Đại hội IX cần tập trung xây dựng một chiến lược mới đi vào nền kinh tế tri thức trong điều kiện toàn cầu hóa.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang