Đạo Cao-đài trong 25 năm qua (bài 5)


2000-07-11
Share

CAO-ĐÀI BỊ ĐÀN-ÁP: NHÀ NƯỚC ĐÒI THAY THẾ ĐỨC CHÍ-TÔN Lời giới thiệu: Trong bốn buổi đã phát thanh về "Đạo Cao-đài trong 25 năm qua," chúng tôi đã có dịp giới-thiệu với bạn nghe đài những nét chính về đạo Cao-đài hay còn gọi là Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ. Chúng tôi cũng đã trình bầy trong hai buổi phát thanh vừa qua của loạt bài này, những sự đàn-áp mà Đạo Cao-đài đã phải hứng chịu trong hơn hai thập niên qua vì sự nghi ngờ và mối thù "bất cộng đới thiên" mà người CS dành cho các tín-đồ Cao-đài cũng như Hòa Hảo trong 25 năm qua. Hai bài 3 và 4 chủ-yếu dựa trên tài-liệu của Ủy-ban Helsinki Việt Nam, một tổ-chức tư-nhân của người Việt chuyên nghiên cứu về các vấn-đề vi-phạm nhân-quyền ở trong nước, đặc-biệt liên-quan đến các tôn-giáo. Ngoài việc in sách về đề-tài này, trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, Ủy-ban Helsinki Việt Nam còn tổ-chức vào tháng 7 năm 1998 một hội-nghị khá nổi tiếng về nhân-quyền Việt Nam ở Viện Đại-học George Washington ở thủ-đô Mỹ-quốc. Tại đây, bà Nina Shea, chủ-tịch Ban Cố-vấn thuộc Bộ Ngoại-giao Hoa-kỳ về các vấn-đề tôn-giáo trên thế-giới, cũng đã tới nói chuyện và tuần-báo Newsweek đã có bài tường-trình chi-tiết về cuộc họp này. Hôm nay, để bạn nghe đài hiểu thêm về những khó khăn của Giáo-hội Cao-đài dưới chính-quyền mới, xin mời Quý Thính-giả nghe một nhận-định của ngay người trong Đạo về mấy quyết-định mà, theo họ, đảng CS cho áp-dụng nhằm triệt-hạ đạo của họ. Bài do Tâm Việt thu thập dữ-kiện... Ngày 1 tháng 12 năm ngoái, Ban bảo vệ tự do tín ngưỡng thuộc Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ, Tòa Thánh Tây Ninh, có trụ-sở đặt tại Créteil gần Paris, Pháp-quốc, đã phải ra một thông-cáo lên án những hành-động và quyết-định của chính-quyền Hà-nội nhằm triệt-tiêu đạo Cao-đài như một tôn-giáo ở Việt Nam. Tuy lời lẽ của bản thông-cáo viết khá rõ ràng, ta cũng cần biết là để tạo ra một giáo-hội Cao-đài thân chính-quyền, Nhà nước CS đã dựng ra một tổ-chức không hề có trong đạo Cao-đài trước đây mang tên Hội-đồng Chưởng-quản, mà thành-viên đều do Đảng CSVN lựa chọn và bổ nhiệm từ trong hàng ngũ những tín-đồ Cao-đài mà vì lý-do này hay lý-do khác bất mãn với đạo. Đây cũng tương-tự như trường-hợp Cải cách ruộng đất, chính-quyền CS nâng những người bần-cố-nông lên để cho họ có được chút đất, cưỡi lên đầu lên cổ những thành-phần mà hôm qua còn ở trên mình, và do đó gắn bó lớp lãnh-đạo mới với vận-mệnh của chế-độ. Để cho những người mới này có địa-vị trong đạo, Đảng CSVN lại còn phong cả ngàn chức sắc trong đạo, cho họ lên cấp, thậm chí lên cả những cấp cao như Giáo-sư, Phối-sư (một cấp tương-đương với chức Giám-mục trong giáo-hội Công-giáo), đến cả Đạo-nhơn và Thừa-sử (là những cấp cao hơn nữa). Điều Đảng cho phong chức tước như thế này không những là một sự xâm lấn thô bạo vào nội-bộ của đạo, nó còn là một sự thách thức lớn với đạo Cao-đài vì ngay từ đầu, theo Pháp Chơn-truyền và theo Tân-luật, tức là giáo-lý và giáo-pháp của đạo, đạo Cao-đài chỉ chấp nhận sự "thiên-phong," nghĩa là "sự nhậm phong của Đức Chí Tôn," mà thôi chứ không chấp nhận sự phong chức của một chính-quyền con người mà họ gọi là "phàm-phong" hay đôi khi còn gọi thẳng là "đảng-phong." Để tránh đưa phần chủ-quan của người viết vào lạm-bàn, sau đây xin mời Quý Thính-giả nghe một phần nguyên-văn của Thông-cáo nói trên. Thông-cáo bắt đầu bằng câu "Kính gởi Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội" là một cách gọi thân thương trong đạo Cao-đài có nghĩa là "Kính gởi Quý Anh, Chị, Em Trai và Em Gái" trong đạo: Trân trọng kính trình, Ngày 1-3-1979, nhà cầm quyền cộng sản truất bỏ Hội Thánh Cao Đài / Tòa Thánh Tây Ninh để thay thế bằng cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản. Ngày 23, 24 và 25-1-1999, CSVN vừa xét phong 1.648 vị, gồm có: a) 306 Chức Sắc từ Giáo Hữu lên phẩm Giáo Sư, Phối Sư, kể cả Đạo Nhơn và Thừa Sử; b) 1.342 Đạo Hữu lên cấp Lễ Sanh, đúng theo kế hoạch đại qui mô để tận diệt Đạo Cao Đài. NHẬN ĐỊNH 1) Việc phong cấp này giống y như nhà cầm quyền bổ nhiệm cán bộ cộng sản cho từng công tác. Tín đồ trung kiên không ai mà không ngạc nhiêm và chau mày trước việc người phàm tục bổ nhiệm Chức Sắc, trái nghịch với Chơn Truyền vì theo Tân Luật phải có sự 'nhậm phong của Đức CHÍ TÔN.' Trong trường hợp hiện nay, [như vậy mấy Chức Sắc mới] chính là do cộng sản chỉ định. 2) Đây là hành động trút sạch nước 'Thánh' cũ để thay nước 'đục' mới vào bình. Hành động như vậy là CSVN muốn chỉ huy và điều khiển toàn vẹn Đạo Cao Đài. Nhưng khi CS áp dụng lý thuyết 'duy vật' vào một Tôn Giáo thì [đó] là một điều sai lầm rất lớn, vì con người không phải là nước, nên thay đổi nước thì được, chớ không thể thay đổi tinh thần. 3) Hành động như vậy là CSVN đã can thiệp trắng trợn vào nội bộ của một Tôn Giáo, trái với quyền tự do tín ngưỡng. 4) Có thể có tín đồ nhẹ dạ lấy [thế] làm mừng rỡ, lầm tưởng [đã] có sự ân cần lo lắng của chính phủ Hà Nội mà vội cho rằng Đạo Cao Đài đã trở thành một 'quốc giáo'! Sự thật là nhà cầm quyền CS có thái độ tạm gọi là nâng đỡ Đại Đạo chỉ với mục đích làm cho tín đồ quên lãng sự chiếm đoạt tài sản của Đạo Cao Đài, từ Thánh Thất địa phương đến Tòa Thánh Tây Ninh. Vả lại, cấp chỉ huy Đạo mà toàn là cán bộ thì có bao giờ họ dám chống lại những hành động có lợi cho CS nhưng rất [có] hại cho Đại Đạo? 5) Đã thay đổi Giáo Lý và tổ chức điều hành, nay CSVN và cái gọi là 'Hội Đồng Chưởng Quản công cụ' còn đem toàn bộ nhân sự mới [được] 'đảng phong' để thay thế toàn bộ nhân sự cũ, [những nhân sự đã được] 'thiên phong,' thì [rõ ràng] quả là nhà cầm quyền CS vừa thành lập một 'Đạo mới' khác hẳn với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức CHÍ TÔN khai sáng!" Do vậy nên lên tiếng thay cho những tín-đồ Cao-đài khắp nơi, nhất là những tín-đồ không có tiếng nói ở trong nước, bốn đại diện Cao-đài ký tên ở cuối Thông-cáo, Hiền-tài Lê Trung Cang ở Pháp, Hiền-tài Nguyễn Thanh Liêm ở Hoa-kỳ, đã cùng với "Thành-viên đặc-trách Nữ-phái" Lễ-sanh Lê Hương Muội ở Hoa-kỳ và "Thành-viên đặc-trách Truyền thông, Phái-viên Hội Nhơn-sanh" Nguyễn Văn Chánh ở Úc-châu, đã hạ quyết-tâm như sau: "QUYẾT TÂM 1) Toàn thể Tín đồ Cao Đài không bao giờ chấp nhận 'tôn giao mới' nầy và xem như là CS và đồ đệ của Tôn Giáo nầy đã hà lạm danh từ, khi còn khai thác danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Họ có quyền tự xưng là 'Đạo Thượng Đài' hay là 'Đạo Tối Thượng Đài,' để khỏi gây lầm lẫn với Đạo Cao Đài của đấng CHÍ TÔN. Tòan thể Đồng Đạo trung kiên không nhìn nhận các Chức Sắc phàm phong như là Chức Sắc của Đại Đạo. 2) Kính xin Đồng Đạo suy xét để, nếu thấy cần, cảnh giác cho nhau những nhận định trên đây hầu khỏi phải bị lừa bịp mà phản lại Chơn Truyền. 3) Chư vị tân Chức Sắc phàm phong nên tự xem mình như là Chức Sắc của một Đạo mới, do thế mới khỏi phải tuân phục Luật Pháp của Đại Đạo và cũng nên suy gẫm câu minh thị của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm giáng cơ vào ngày 26-5-1933: 'Hễ tuân Luật Pháp của CHÍ TÔN thì Đạo thành, còn nghịch thì Đạo diệt... còn kẻ nghịch [với] Đạo Pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể CHÍ TÔN [nghĩa là phải đuổi ra ngoài Giáo-hội], hay là có ngày Quyền Thiêng Liêng diệt thác.' Vả lại, Đức CHÍ TÔN đã giảng dạy [vào] đêm 19-12-1926: 'Việc chi do con người đều phàm cả, nó không bền, thường thường bị hư hỏng và tiêu tan sau khi người đã được nó tàng [nghĩa là chết đi], bị cướp mất sự sống. Các con hãy tìm "tước phẩm nơi cõi thiêng liêng," tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn.' NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT"

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang