Luật an ninh mạng của Việt Nam sẽ đi vào hiệu lực vào ngày 1/1/2019 tới đây bất chấp những phản đối của nhiều người dân và quốc tế vì những điều khoản bị cho là sẽ hạn chế hơn nữa quyền tự do biểu đạt của người dân.
Giới đầu tư nước ngoài thì lo ngại luật mới sẽ cản trở hoạt động của họ tại Việt Nam với những điều khoản như yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ internet ở Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam tại Việt Nam và giao nộp các dữ liệu này cho Bộ Công an khi được yêu cầu. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Châu Âu (ECIPE) đã có một báo cáo nhận định rằng quy định đặt máy chủ ở Việt Nam theo luật mới có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. (xem báo cáo)

Xem thêm về Luật An Ninh Mạng