Các Tổ Chức Cấp Viện Yêu Cầu VN Phải Đẩy Mạnh ĐổiMới

1999-12-15
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Khanh Các tổ chức và những nước cấp viện đã cam kết cho Việt Nam vay số tiền 2,1 tỷ đô-la để thực hiện các dự án phát triển, cộng với 700 triệu khác mà Hà Nội có thể sử dụng, ngõ hầu chương trình đổi mới mà chính phủ cam kết sẽ được thực hiện nhanh chóng và tốt đẹp hơn. Quyết định này đã được loan báo ngày hôm qua ở Hà Nội, sau phiên họp hàng năm kéo dài 2 ngày của Nhóm Tư Vấn Về Việt Nam. Có hơn 100 đại biểu, đại diện cho 26 nước và 15 tổ chức tham dự phiên họp năm nay. Ông Andrew Steer, người cầm đầu văn phòng đại diện cho Ngân Hàng Thế Giới ở Hà Nội nói là trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được một số thành quả tốt trong việc xoá đói giảm nghèo, nhưng đồng thời, cũng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về mức độ đổi mới, cho rằng nếu không dược tiến hành nhanh hơn, Việt Nam sẽ kém những quốc gia khác trong vùng. Vẫn theo lời ông Steer, những vấn đề mà Hà Nội phải làm ngay là cải tổ hệ thống ngân hàng, giải quyết vấn đề xí nghiệp quốc doanh, và cải tiến môi trường đầu tư. Bản thông cáo báo chí được phổ biến sau khi Hội Nghị kết thúc cũng là các nước và những tổ chức cấp viện tin Việt Nam đã thực hiện được một số thành quả đáng kể, dọn đường cho việc đổi mới, và vấn đề còn lại là phải bắt đầu giai đoạn kế tiếp, tức thi hành những điều đã cam kết qua kế hoạch 5 năm mà Hội Đồng Chính Phủ đã soạn thảo, cũng như phải hoạch định đường hướng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới. Tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đều nói sẵn sàng giúp Việt Nam trong việc soạn thảo văn kiện hoạch định đường hướng tương lai này. Về phía Việt Nam, đại diện của Hà Nội là ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Kế Hoạch Và Đầu Tư, nói rằng cũng như tất cả các quốc gia, các tổ chức tham dự hội nghị, Việt Nam biết là cần phải đổi mới, nhưng câu hỏi mà ông đặt ra trước hội nghị là làm sao có thể thực hiện được điều này. Vẫn theo lời ông Giá thì Việt Nam biết sẽ bị tụt hậu, nhưng vấn đề là làm sao có thể thực thi được kế hoạch đổi mới một cách hữu hiệu nhất. Điều này được ông Giá giải thích rõ hơn trong cuộc họp báo sau đó, khi ông nói là cộng đồng thế giới không thể làm áp lực buộc Việt Nam phải đổi mới, nếu nhà nước thấy các kế hoạch được đề ra hay được nói tới không phù hợp với tình trạng của Việt Nam. Hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ rằng quyết định có đổi mới hay không không phải là quyết định của chính phủ, mà là quyết định của các viên chức lãnh đạo Đảng, và dường như đến nay, các viên chức này vẫn chủ trương phải bảo vệ các xí nghiệp quốc doanh, cho dù phần lớn hiện đang bị lỗ lã, và chậm chạp đổi mới vì lo sợ sẽ mất quyền hành. Tính chung, tổng cộng số tiền mà các nước cùng với những tổ chức cấp viện hứa giúp cho Việt Nam trong 10 năm qua lên đến 16 tỷ đô-la, nhưng chỉ giải ngân chừng một nửa, vì Hà Nội không thi hành đúng các điều khoản đã cam kết khi xin vay tiền. Hồi năm ngoái, số tiền Việt Nam được hứa giúp là 2 tỷ 700 triệu, nhưng không có một đồng nào được giải ngân cả. Các viên chức của Ngân Hàng Thế Giới cũng nói là với những dữ kiện hiện có, mức phát triển trong năm 1999 của Việt Nam sẽ ở khoảng 4%, tróng khi chỉ tiêu mà nhà nước đề ra là 6%. Các chuyên gia về kinh tế thế giới còn báo động, nói rằng nếu Hà Nội không đổi mới, không thật sự tiến vào kinh tế thị trường, thì mức phát triển của Việt Nam sẽ xuống thấp hơn nữa, chỉ là 3,5% cho năm 2000, và 3% cho năm 2001. Được biết phiên họp năm tới của Nhóm Tư Vấn Về Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm tới, và vẫn ở Hà Nội.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang