Công nhân trong một công ty may mặc ở Hà Nội.

Thoát bẫy thu nhập trung bình trong mười năm tới

Phải thoát bẫy thu nhập trung bình trong mười năm tới và xa hơn thế nữa là nội dung buổi hội thảo chủ đề Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam giai đoạn 2021 đến 2030 và tầm nhìn 2040.

Xem toàn trang