Ảnh minh họa: Chuyển đổi số - xu thế đang diễn ra khắp toàn cầu.

Đại dịch và câu chuyện chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt

Nhờ sớm chuyển đổi số (CĐS) nên các ông lớn như TH True Milk, Tập đoàn điện tử Asanzo hay các doanh nghiệp (DN) ngành ngân hàng … vẫn có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh. CĐS đang được xem là một cứu cánh cho nền kinh tế nhưng câu hỏi đặt ra là: Với nguồn lực hạn chế, DN vừa & nhỏ - vốn chiếm tới gần 97% tổng số DN Việt Nam - có thể áp dụng giải pháp này và làm thế nào để CĐS thành công?

View Full Site