Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngày 21/10/2010.

“Nạn lũ lụt miền Trung sẽ giảm bớt khi người dân nhận thức về thảm họa của thủy điện”

Nhà hoạt động xã hội-blogger Nguyễn Lân Thắng đang thực hiện một chuyến thiện nguyện cứu trợ đồng bào ở Quảng Bình bị lũ lụt trầm trọng. Ông Nguyễn Lân Thắng chia sẻ thông tin liên quan chuyến đi vừa nêu.

Xem toàn trang