Một thành viên của phái đoàn Việt Nam ngủ gật tại Phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73 tại trụ sở LHQ ở New York ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Kế hoạch giảm biên chế năm 2019: Chỉ là trò mị dân?

Tinh giản biên chế là cụm từ được truyền thông trong nước nói đến nhiều từ năm 2011, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước đến năm 2020.

Xem toàn trang