Anonymous says:
26/06/2021 08:53

Tình trạng tha hóa tuyệt đối của các quan chức lãnh đạo - có ảnh hưởng trực tiếp đến 'uy tín', cũng như gián tiếp đến cái quyền lực tuyệt đối của Đảng. Vì vậy, khi các quan chức lãnh đạo dính vào tội danh tham nhũng, tham ô... thì họ không chỉ đã mắc tội hình sự, mà theo tôi, họ đã mắc tội danh - mang tính chính trị.
Do các ông giám đốc, giáo sư, tiến sĩ của 30 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, của ngành Y tế VN đã không hiểu điều đó, cũng như đã không hiểu mục đính của việc "đốt lò", xử án năng là để răn đe chính họ - nên họ mới xin giảm án cho đồng nghiệp ở Hà Nội.

Việc các quan lãnh đạo ngành Y tế VN không sơ, không thấy đấy là điều nhục nhã, là trái với đạo đức, tư tưởng của "Người", cho thấy cái "Lò" của ông Trọng, có đốt nữa - thì cũng vô ích!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
26/06/2021 16:51

Bần cùng sinh đạo tặc. Lương tháng bần cùng, sinh lương tâm đạo tặc, sinh lương tri đạo chích.
Lương y có lương tháng bần cùng, sinh lương y có lương tâm đạo tặc, sinh lương y có lương tri đạo chích.

Đảng Búa Liềm đạo tặc, muốn tất cả đảng viên, cán bộ thành đạo tặc, trả lương bần cùng cho tất cả đảng viên, cán bộ, tất cả trở thành đạo tặc.
Đảng Búa Liềm đạo tặc độc quyền đạo tặc, độc quyền thanh trừng, thanh toán đạo tặc của đảng đạo tặc theo luật đạo tặc của đảng đạo tặc.

30 Giám đốc CDC, 42 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, 340 lương y có lương tháng bần cùng, lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích " chưa bị lộ ",
chỉ có đủ sức hèn xin " ân xá " cho lương y đạo tặc " bị lộ ", có lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích, vì có lương tháng bần cùng, nhưng không đủ sức mạnh can đảm đấu tranh thay đổi, đổi thay cái Đảng đạo tăc, đang phát lương tháng bần cùng, làm cho cả bọn mình trở thành thành phần ưu tú... đạo tặc " bất đắc dĩ ? ".

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, dân tắc loạn. Đảng vua đạo tặc Búa Liêm bất chính, đất nước tặc loạn bần cùng, loạn đạo tặc, loạn tham nhũng, tham ô, hối lộ.

Người Sydney.
Người Sydney. says:
26/06/2021 22:20

Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ.Nếu các đ/c bênh vực cái xấu thì các đ/c còn xấu hơn cả cái xấu.
Quá chính xác. Hoan hô anh Trần Bang.

Anonymous says:
28/06/2021 02:56

30 giám đốc CDC các tỉnh xin giảm án cho giám đốc CDC Hà Nội tham nhũng, với lý do: "ông Nguyễn Nhật Cảm là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa tâm huyết với nghề, dám nghĩ, dám làm và đã có nhiều đóng góp, thành tích đối với ngành y tế Hà Nội" - nói lên điều gì?

Nói lên một điều, các quan chức CSVN chưa hề thấy được "chân lý" cho cái "nghiệp" của chính các quan:

- Đảng ta không chỉ là điểm hẹn của lũ lưu manh, mà còn là nơi biến những người lương thiện, khi đã có chức quyền, thành những kẻ "dám nghĩ, dám làm" những việc - đúng như những kẻ lưu manh, trộm cướp!

Annymous
Annymous says:
19/10/2021 19:41

Nhóm VIỆT CỘNG nói láo, lừa đảo, cướp giật tài sản và nhân quyền của dân VN mấy chục năm nay. Bây giờ, CS MAFIA ĐỎ còn la làng muốn bắt tham nhũng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang