Diễn đàn ASEAN họp báo về Xã hội Dân sự

Xã hội dân sự là một đề tài được bàn đến nhiều trong những năm gần đây và đã trở nên một phong trào toàn cầu. Asean People’s Forum, thường được gọi là Diễn Đàn ASEAN vừa tổ chức họp báo tại Thái Lan về xã hội dân sự và tương quan của xã hội dân sự trong Khối ASEAN.
Nhã Trân, phóng viên RFA-Bangkok
2009-02-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xã hội dân sự Đông Nam Á

Tổng Thư Ký ASEAN Dr. Surin Pitsuwan
Tổng Thư Ký ASEAN Dr. Surin Pitsuwan Photo courtesy asiadhrra.org
Hơn 1,000 người hiện diện trong cuộc họp báo tại Đại Học Chulalongkorn, Bangkok hôm Chủ nhật ngày 22 với sự góp mặt của đông đảo các tổ chức ngoài chính phủ; giới chức Thái, và giới truyền thông các nước.

Đây là cuộc họp báo nhằm chuẩn bị cho những vấn đề sẽ được nêu lên ở Hội Nghị Thượng Đỉnh Thường Niên ASEAN 2009.   Đề tài xã hội dân sự được đề cập đến trong nỗ lực của Diễn Đàn ASEAN về việc củng cố xã hội dân sự toàn vùng Đông Nam Á.

Đây là cuộc họp báo nhằm chuẩn bị cho những vấn đề sẽ được nêu lên ở Hội Nghị Thượng Đỉnh Thường Niên ASEAN 2009.   Đề tài xã hội dân sự được đề cập đến trong nỗ lực của Diễn Đàn ASEAN về việc củng cố xã hội dân sự toàn vùng Đông Nam Á.

Cử tọa được khuyến khích nêu lên mọi thắc mắc hoặc ý kiến về xã hội dân sự cũng như về các vấn đề liên quan.  Ý kiến của thuyết trình đoàn được trình bày trong phần trả lời các câu hỏi.

Thuyết giảng về tầm quan trọng của xã hội dân sự đối với sức mạnh của ASEAN là Bộ Trưởng Ngoại Giao Thái Kasit Piromya và Tổng Thư Ký ASEAN Surin Pitsuwan. 

Lên tiếng rằng mình là một thành viên của xã hội dân chủ, Ngoại Trưởng Thái cho hay ông từng điều hành chi nhánh của một tổ chức ngoài chính phủ trong suốt 3 nãm qua.  Chia sẻ về kinh nghiệm để một tổ chức ngoài chính phủ có thể thành công, ông tóm tắt về các yếu tố cần có:

Đối với tôi, sự tham gia của xã hội dân chủ vào các vấn đề của đất nước là điều đương nhiên.  Nhưng làm sao để sự tham gia này được quản lý dễ dàng hơn, làm sao để sự tham gia này rõ ràng hơn đối với tiến triển của xã hội, điều đó tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của cá nhân và vai trò thiết yếu, sống còn của chính xã hội dân sự, một cơ cấu  hiện vẫn cần cải thiện các hoạt động và được các cơ chế của xã hội chấp nhận.”

Đối với tôi, sự tham gia của xã hội dân chủ vào các vấn đề của đất nước là điều đương nhiên.  Nhưng làm sao để sự tham gia này được quản lý dễ dàng hơn, làm sao để sự tham gia này rõ ràng hơn đối với tiến triển của xã hội, điều đó tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của cá nhân và vai trò thiết yếu, sống còn của chính xã hội dân sự
Bộ Trưởng Ngoại Giao Thái Kasit Piromya

Sức mạnh của xã hội dân sự

Một trong các chủ trương của Diễn Đàn ASEAN là khuyến khích xã hội dân chủ ở Đông Nam Á nhìn đến các vấn đề quan yếu trong khu vực đối với quốc gia cũng như đối với toàn khối ASEAN. Ngoại trưởng Thái tuyên bố:

Xã hội dân chủ sẽ là một thành phần và là một nhân tố của tương lai toàn khối ASEAN và mỗi nước thành viên ASEAN. Do đó điều không thể bỏ qua  là các mối quan tâm của xã hội dân chủ và của chính quyền phải đi song song với nhau, như 2 mặt của 1 đồng xu vậy.”

Sau phần thuyết giảng của Ngoại Trưởng Thái là phần phát biểu của Tổng Thư Kư ASEAN Surin Pitsuwan.  Tiến sĩ Pitsuwan cho hay ASEAN chủ truơng cổ võ sự hình thành của xã hội dân chủ trong khu vực cũng như sự liên kết, hợp tác giữa xã hội dân chủ của các nước:

Xã hội dân chủ sẽ là một thành phần và là một nhân tố của tương lai toàn khối ASEAN và mỗi nước thành viên ASEAN. Do đó điều không thể bỏ qua  là các mối quan tâm của xã hội dân chủ và của chính quyền phải đi song song với nhau, như 2 mặt của 1 đồng xu vậy.”
Bộ Trưởng Ngoại Giao Thái Kasit Piromya

Các nước trong khu vực muốn hình thành cơ chế pháp luật ASEAN qua Hiến Chương (ASEAN).  Các quốc gia muốn vận động một tổ chức ASEAN cho quần chúng, trong đó mọi khu vực, mọi thành phần xã hội đều được khuyến khích tham gia.  Tất cả quý vị đều được khuyến khích tham gia vào và được hưởng phúc lợi từ tiến trình kết hợp của ASEAN và cộng đồng.

Kết thúc phần nói chuyện về vấn đề xã hội dân sự trong khu vực Đông Nam Á, Tổng Thư Ký ASEAN nhắc lại lợi điểm liên quan mà các nước vừa có được nhờ sự ra đời của Bản Hiến Chương ASEAN hồi cuối nãm vừa qua. 

Ông đồng thời tuyên bố vai trò và trách nhiệm liên đới của các nước, đặt trường hợp ASEAN không tiến triển trong tương lai:

Hiến Chương ASEAN sẽ quảng bá sự chấp nhận và cổ võ của ASEAN về sự đa dạng của văn hóa và di sản của khu vực, khuyến khích nhận thức nhiều hơn đối với sự đa dạng này.  Hiến chương được viết ra cho tất cả chúng ta, 570 triệu người thuộc khối ASEAN.  Kể từ nay, nếu ASEAN là một tổ chức chỉ nói suông, tất cả chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm vì không thể thúc đẩy ASEAN trở thành một ASEAN của người dân.”

Cuộc họp báo của Diễn Đàn ASEAN về xã hội dân sự kết thúc vào khoảng hơn 5 giờ chiều cùng ngày. 

Phúc trình ghi nhận các sự kiện nêu ra trong cuộc họp báo sẽ được đệ trình lên ban lãnh đạo của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á tại cuộc thảo luận khoáng đại đặc biệt của hội nghị ASEAN 2009 vào ngày 28 tháng Hai.

Xem toàn trang