Các tổ chức quốc tế kêu gọi VN trả tự do cho cho blogger Mẹ Nấm

Các tổ chức bảo vệ ký giả quốc tế vừa ra thông cáo yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm.
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2009-09-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Entry cuối cùng trên blog Mẹ Nấm, thông báo về việc chủ nhân Quỳnh Như bị công an triệu tập.
Entry cuối cùng trên blog Mẹ Nấm, thông báo về việc chủ nhân Quỳnh Như bị công an triệu tập.
RFA PHOTO

Bị bắt vì phản đối TQ?

Theo tin tc do các t chc và hip hi báo chí quc tế ph biến trên din đàn Internet thì Cô Nguyn  Ngc Như Quỳnh, 31 tui, b mt nhóm gm 17 nhân viên công lc đến bao vây nhà cô, đêm 28 tháng 8 va qua, ri áp gii cô đến mt đn công an thuc th xã Nha Trang, chvì cô đã ph biến nhiu bài ch trích s nhượng b ca Hà Ni đi vi Bc Kinh.

Qua  nhng bài viết gn đây đăng trên trang nht ký cá nhân, M Nm đã đ cp ti nhiu đ tài thi s bén nhy liên quan đến quan h ngoi giao gia Vit Nam vi Trung Quc, s nhượng b v đt đai và lãnh hi cho láng ging phương Bc, vic Trung Quc ln chiếm vùng đo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như chuyn Hà Ni cho phép “đàn anh” được đc quyn khai thác m bauxite ti khu vc Tây Nguyên, mt v tai tiếng đang gp phn ng mnh t ni b đng cng sn Vit Nam và t phía dư lun trong và ngoài nước.

Cũng trên trang blog ca mình blogger M Nm đã cho đăng nhiu bc hình cô mc áo thun yêu cu nhà nước hu b tc khc d án khai thác bauxite do công nhân Trung Quc tiến hành. Trên áo thun, cô Như Quỳnh cũng đòi Hà Ni bo v ch quyn ca mình ti Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước khi cô b công an xông vào nhà và bt dn đi bit tích, blogger M Nm đã b mi lên cơ quan “làm vic” , b hch hi v nhng lp lun, quan đim ca cô. Sau đó, công an đến khám xét nhà và tch thu máy computer cùng nhiu vt dng cùng tài liu khác.

Lên tiếng qua cuc trao đi vi hãng thông tn AFP, bà Nguyn Th Tuyết Lan, m ca cô Như Quỳnh cho biết, con ca bà b nhà chc trách t cáo ti “li dng quyn t do, dân ch đ xâm hi đến quyn li ca nhà nước”, đây là mt trng ti có th lãnh án tù dài hn, căn c  theo điu 258 ca b lut hình s.

Quốc tế lên án

Vic bt giam blogger M Nm b u ban bo v ký gi tr s New York lên án mnh mẽ. Ông Bob Dietz, giám đc đc trách Châu Á ca t chc này nhn mnh rng, blogger Nguyn  Ngc Như Quỳnh không th b cm tù vì nhng bài viết ca mình, cho nên cô phi được tr t do tc khc và vô điu kin.

T Paris, Pháp, ông Vincent Brossel, giám đc đc trách Châu Á ca RSF tc phóng viên không biên gii  phát biu vi đài chúng tôi là các  nhà báo và blogger b giam gi đu là nhng người đu tranh ôn hoà, bt bo đng, tôn trng s tht và đòi hi công lý, l phi, bng phương cách hp pháp và hu lý, đúng vi vai trò, chc năng  ca người làm báo.

Vn theo ông thì, Vit Nam vn là quc gia có tiếng là khc khe vi làng báo, nhng bng chng xác thc cho thy chế đ cm quyn Hà Ni tiếp tc kim soát gt gao, qun lý  cht ch gii truyn thông, và nếu cn thì giam cm, kết án nng n các nhà báo, ch vì h mun nói lên tt c s tht.

Mi đây, RSF cũng ph biến bn thông cáo báo chí phn đi vêc Hà Ni tiếp tc giam cm blogger M Nm. Qua trao đi vi phóng viên Ban Vit Ng chúng tôi, ông Benoit Hervieu, thành viên ban giám đc t chc phóng viên không biên gii yêu cu nhà nước Vit Nam sm tr t do cho cô Nguyn  Ngc Như Quỳnh và trong lúc này,  cho phép m ca cô được đến gp mt con mình đang ngi tù.

Vn theo các t chc nhân quyn và truyn thông  quc tế thì, Vit Nam  không mun ai đng chm đến chuyn Hà Ni ct đt, nhượng bin cho Bc kinh, cũng như vic người dân trong và ngoài nước mnh m lên án Trung Quc tuyên b ch quyn đi vi các qun đo Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi Vit Nam thì mun ém nhm hay gi yên lng trước hành đng bá quyn này, h cũng không mun ai nói ti vic cho Bc Kinh gn như đc quyn khai thác m bauxite ti khu vc Tây Nguyên, có th dn đến nhng hu qu tai hi , v nhiu phương din.

Nhng ai c khơi li các s kin b xem là “bí mt quc gia” thì đu gp rc ri và đã có nhiu người b b tù, trong đó có blogger M Nm.

Xem toàn trang