Anonymous says:
28/10/2010 19:44

Không chống được tham nhũng tại Việt nam đâu, bởi vì Đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất là tham nhũng và họ sinh ra để tham nhũng do vậy chống tham nhũng là chống Đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm như vậy lúc này là chưa được vì lực ngjk của nói còn quá mạnh chỉ khi nào nó tan rã như Liên xô và đông âu thì chẳng chống nó cũng tan rã thôi/

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang