Việt Nam có Viện Nghiên Cứu-Phát Triển độc lập đầu tiên

2007-12-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Một số nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam mới đây đã thành lập một tổ chức với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát Triển (Institute of Development Studies - IDS) nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu về chính sách, kế hoạch phát triển cho mọi cơ quan, tổ chức của nhà nước hoặc tư nhân.

LeDangDoanh150.jpg
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Photo courtesy of VNExpress.net

Nhã Trân phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên đội ngũ nghiên cứu của tổ chức này, để biết chi tiết về đường lối và hoạt động của cơ quan này. Trước hết Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết Viện Nghiên Cứu Phát Triển đã hình thành trong điều kiện nào:

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Viện Nghiên Cứu Phát Triển là viện nghiên cứu tư nhân, độc lập, đầu tiên được thành lập ở Việt Nam theo quyết định của Sở Khoa Học Công Nghệ, phù hợp với luật pháp của Việt Nam.

Nhã Trân : Thưa, xin được hỏi Tiến Sĩ về động lực thức đẩy thành lập Viện Nghiên Cứu Phát Triển, một tổ chức độc lập, trong khi nhà nước lâu nay đã có một số cơ quan nghiên cứu về các vấn đề như là phát triển và chính sách thuộc nhiều lãnh vực khác nhau.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Lý do để tập họp nhau lại và thành lập một cái viện như thế này rất là giản đơn, là bởi vì cho đến nay Việt Nam đã phát triển nhưng vẫn phát triển duới tiềm năng và đang đứng trước các cơ hội và thách thức rất là to lớn, để bổ sung cho phần nghiên cứu của các cơ quan hiện của nhà nước, để có năng lực thực hiện các chính sách của nhà nước và phân tích cái thực tế đang diễn tiến thật là sôi động ở Việt Nam.

Chúng tôi thấy cần thiết là đóng góp cái năng lực nhỏ bé và khiêm tốn của mình vào sự phát triển đất nước bằng cách là dùng trí tuệ của mình để nghiên cứu một cách thực sự độc lập, khoa học và khách quan, và đóng góp vào quá trình đó bằng cách công bố rộng rãi cho tất cả mọi người đều biết, tham khảo.

Nhã Trân : Như vậy Viện Nghiên Cứu Phát Triển hoàn toàn độc lập với cơ cấu nhà nước và cũng không có liên hệ với một tổ chức xã hội hay bất cứ một định chế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Đây là một viện mở, mọi người đều được hoan nghênh tham gia vào Viện, mọi hoạt động của Viện đều công khai minh bạch và mọi người đều được mời đến dự các seminar, đều trao đổi. Kết quả của các seminar đó thì đều được đưa lên mạng và mọi người có thể xem trên mạng để đóng góp ý kiến, phê phán, nhận xét.

Nhã Trân : Viện Nghiên Cứu Phát Triển có những nhiệm vụ chủ yếu nào, thưa Tiến Sĩ?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Viện Nghiên Cứu Phát Triển dự kiến là tập trung nghiên cứu một là những vấn đề kinh tế học của y tế và giáo dục; thứ hai là những vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân là vấn đề rât nóng bỏng ở Việt Nam; thứ ba nữa là nghiên cứu về những vấn đề về chất lượng tăng trưởng.

Nhã Trân : Thành phần ban lãnh đạo của Viện và đội ngũ nghiên cứu của Viện gồm có các nhà khoa học hoặc là các chuyên gia nào ạ?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Viện Nghiên Cứu Phát Triển do Tiến sĩ Nguyễn Quang A làm Viện Trưởng. Ông Nguyễn Quang A là một chuyên giá nổi tiếng về công nghệ thông tin; ông ấy đã từng làm kinh doanh; ông cũng đã từng phụ trách ngân hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Phó Viện Trưởng là bà Phạm Chi Lan, là một nhà nghiên cứu và hoạt dộng để hỗ trợ cho kinh tế tư nhân rất nổi tiếng ở Việt Nam. Bà đã làm việc hơn 30 năm ở Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam, và bà đã là Phó Chủ Tịch Phòng Thương Mại Công Nghiệp và cũng tham gia Ban Nghiên Cứu của Thủ Tướng Chính phủ.

Ngoài ra Viện còn có Giáo sư toán học Hoàng Tuỵ, Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Giáo su xã hội học Tương Lai, nhà khoa học - Giáo sư tiến sĩ Chu Hảo - nguyên Thứ Trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ và bây giờ là ngưòi phụ trách Nhà Xuât Bản Tri Thức và Tạp Chí Khoa Học & Tổ Quốc. Ông Trần Việt Phương, một nhà nghiên cứu rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ông Trần Đức Nguyên, Trưởng Ban Nghiên Cứu... , và tôi là Lê Đăng Doanh.

Nhã Trân : Các nghiên cứu đầu tiên của Viện sẽ là những đề tài gì, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Vừa qua thì Viện đã có seminar đầu tiên. Ông Viện Trưởng Nguyễn Quang A đã có trình bày những kết quả nghiên cứu về những vấn đề kinh tế của giáo dục mà các đại học quốc tế đã có nghiên cứu. Cái kết quả đó đã được trình bày ở Viện Chiếưn Lược về Giáo Dục. Tuần sau đó Viện cũng đã có tham gia nhiều cuộc hội thảo và đã trình bày ý kiến tại một cuộc hội thảo của Bộ Y Tế.

Hiện nay Viện đang tiếp tục hoạt động theo hướng đó. Giáo sư Tương Lai thì cũng đang xây dựng đề cương và chuẩn bị để nghiên cứu (đề tài) gọi là "tam nông" tức là nông nghiệp-nông thôn-nông dân. Còn ông Trần Đức Nguyên cùng với bà Phạm Chi Lan và tôi - Lê Đăng Doanh cùng với một số người khác thì đang xây dựng đề cương để nghiên cứu những vấn đề chất lượng của tăng trưởng của Việt Nam.

Nhã Trân : Thưa, có những hoạt động như vậy, kinh phí của Viện được cung cấp bởi nguồn nào ạ? Có phải là những đối tượng nhận dịch vụ?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Dạ. Nguồn tài trợ thì ông Nguyễn Quang A đã có xuất ra một số vốn ban đầu là 500 triệu đồng để có trụ sở, có nhân viên, để cho Viện có thể hoạt động.

Với số tài chính ban đầu này Viện đang cố gắng nghiên cứu và xin tài trợ từ các cơ quan nhà nước muốn đặt hàng, ví dụ như Bộ Y Tế muốn đặt hàng về nghiên cứu về tình hình quản trị bệnh viện của Việt Nam hiện nay, thì chúng tôi cũng đang xây dựng đề cương. Và nếu xây dựng đề cương được Bộ Y Tế chấp nhận thì cũng có một số tài trợ. Theo hướng đó thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu.

Nhã Trân : Xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh về cuộc phỏng vấn này ạ.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang