Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người H`mong tại Xín Mần, Hà Giang bị đàn áp vì không bỏ đạo

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đường Không Ngọc nơi gửi Xín Mần :

Phong tục của mình còn chưa biết đòi đi theo đạo. Thử tương tương xem mình còn là dân tộc mông nưa không. Chưa chắc đã biết nguồn gốc dân tộc mông là như thế nào mà đòi đi theo đạo. Nói thẳng ra là "những thằng ngu"

08/09/2015 07:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang