Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lập pháp Việt Nam: Bị ràng buộc bằng ý thức hệ và quá khứ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.trieu thi trinh nơi gửi TPHCM :

Luật pháp ở VN là luật rừng? Ai có tiền và có quyền thì mạnh, ai cô thế hoặc không có tiền thì thua? phép nước thua lệ làng mà? nên việc quản lý đất nước ngày càng có nhiều người thưa kiện, vì Chính quyền chỉ làm khi có người thưa, còn không ai thưa thì không cần làm?

31/05/2018 09:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang