Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mức án trong vụ Thăng – Thanh: ‘Đã định trước trong phiên toà biểu diễn’

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.HIPHONG nơi gửi HAI PHONG :

THEO TÔI 2 CHỮ LUẬT PHÁP NGHIÊM MINH CHỈ AP DUNG VỚI NHỮNG NGƯỜI DÂN NGHEO` CÒN CÁC QUAN CÓ TỘI NẶNG CŨNG KO SAO LUẬT GIAO THÔNG KO MANG MŨ 200K ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 1 NGAY CHƯA CHẮC ĐƯƠC 200K VẬY MÀ THAM NHŨNG HANG` ĐỐNG TIỀN THÌ CHI 10 MẤY NĂM TÙ THÔI

23/03/2018 13:50

    Reply to this comment

Phạm Công Ngủ nơi gửi Las Vegas :

Phiên tòa xử tội các đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái qui định của nhà nước cho thấy ló lên được sự 'tiến bộ' nền luật pháp Việt Nam, sự 'độc lập' của nền tư pháp không bị chi phối bởi Đảng.
Tuy nhiên, đằng sau bức màn 'công lý' kia thì ít ai biết được 'bản án'có sắp sẵn(?).
Theo thiển ý của tôi,chủ nghĩa độc Đảng cộng sản, nhiểu điều bất công cũng không được phép ý kiến,người bất đồng chính kiến sẽ bị khép tội 'phản động' cho nên luật sự biện hộ thì chẳng có ý nghĩa gì nếu việc bào chửa đi ngược 'qui định Đảng'

27/01/2018 16:41

    Reply to this comment

Nguyễn Khắc Chương nơi gửi Hoa kỳ :

Đây chỉ là màng biểu diễn của những tên hề trong một gánh xiệc.Nó đã trở thành một thoái quen đối với khán giả Việt nam.

12/01/2018 03:45

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Phiên tòa xử Đinh La Thăng chẳng những như một vỡ kịch mà còn là một trò hề rẻ tiền của luật pháp VN.

12/01/2018 01:51

    Reply to this comment

Vô Danh nơi gửi VN :

Đây chỉ là trò lửa đảo của đảng CSVN trước dư luận ngưòi dân thôi. Bởi những chop bư này vô nhà tù ở theo kiểu tù Hoàng Gia, và sau 1 năm , thì chúng ấm thầm giản án , để rồi sau vài năm đưọc thay tên đổi họ và xuất khỏi nhà Tù , chẳng ai hay biết.

11/01/2018 21:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Tai cai xu chxhcn nây cai gì cung dinh truoc,Vây cho sô dinh mênh cua cac lanh tu v.c. co dinh truoc ngày nào..di tham ông bà.?

11/01/2018 19:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang