Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 12.6.2009)

Thư của quí thính giả Lê Tuấn, Nguyễn Quang, Phạm Đinh, đã đến RFA. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị đối với tin tức, bài vở phát đi trên chương trình sáng, chiều.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2009-06-12
Share
oeillet-de-poete-305.jpg Hoa "oeillet de poète"
Photo courtesy of Wikipedia

Thời sự trong tuần

Mùa hè Hà Ni, nhit đ nóng bc như du li bt cht dưới cơn mưa bóng mây, mt thính gi nói vi mc Tr li Thư tín: 

“M hôi ướt hết c qun áo, cái nóng nó như thế, không nhn ra cái nào đp cái nào xu na , ch làm sao cho nó khi nóng thôi. Nhit đ bên ngoài  khong 42 đến 45đ C đy, nng và nóng ,  nhưng mà  hai hôm nay thì đ hơn ri, bt đu khi có mưa là du hn đi.”

Phi chăng  không khí oi bc  hanh hao  d khiến ngừơi ta thèm cái thoáng mát trong  câu văn ca Thch Lam nhóm T Lc Văn Đoàn? Trong tác phm Gió Đu Mùa, nhà văn Thch Lam viết: “Cơn  gió mùa h lướt trên mt h sen, thong đưa cái hương thơm ca lá”… 

Câu văn bình d vy thôi mà sao nh quá bao nhiêu sen xanh sen hng quê nhà mùa này.

Ri đi sng ca vùng chài min Trung lúc này ra sao, khi mà nhng mai sm  thuyn tàu không dám ra khơi vì s tàu Trung Quc: 

“H ngoài đo Hoàng Sa riết my năm nay ra đó. Gi s quá không dám.. s ra cái ri h bt … ngoài đo Hoàng Sa đâu có tàu mình, tàu Trung Quc không y…”

Như li ngừơi v mt ngư dân xã Bình Châu, huyn Bình Sơn, Qung Ngãi va nói, tàu Trung Quc ngoài đo Hoàng Sa my năm nay ri, ngư dân không dám ra vì s h bt, rng ngoài đo Hoàng sa không có tàu mình mà ch toàn tàu Trung Quc không thôi.

Thưa chc hn thính gi ký tên Cúc hài lòng phn nào khi nghe  ngừơi dân min bin Qung Ngãi phn nh ni khó khăn va ri.

Thư ca thính gi Võ Duy sau khi nghe mc Văn Hc Ngh Thut ca RFA nói v nhà văn Tô Hi:

“Trong khi c nứơc hu như tê lit vì s hãi và không dám lên tiếng v chuyn nhượng đt nhượng bin cho Trung Quc thì ông  Tô Hi mnh dn đi biu tình. Ông c này qu tht là mt ông già đáng kính. Gi li thăm kính mến và yêu thương đến ông c già gân Tô Hi.”

Chia sẻ với RFA

Mi quí v nghe tiếp các thư thính gi:

“Em thường đc tin tc trên RFA tiếng Vit . Đây là nhng thông tin ‘bên l trái’ cho nên đc gi ch có mt cách duy nht là đc hoc nghe nhng đài ‘bên l trái’ như RFA, VOA , Vietcatholic mà thôi. 

Em mong RFA thường xuyên cp nht thông tin ca các nhà dân ch trong nứơc cũng như phong trào đu tranh nhân quyn, t do ngôn lun, đu tranh cho công lý vân vân… nhiu hơn na.

Hn s có ý kiến cho rng đưa tin v các nhà tranh đu dân ch, nhân quyn ti Vit Nam nhiu quá so vi thi lượng thông tin khác như vy, s làm RFA đi theo chiu hướng chính tr. Nhưng em nghĩ rng chính tr cũg là mt mt trong cuc sng như kinh văn hoá…

NewsLetter-305.jpg
Đăng ký nhận Bản tin hàng ngày của Ban Việt Ngữ.
RFA PHOTO
Bn thân quí, “bên l trái” là t mà nhà nứơc Vit Nam dùng đ ch nhng thông tin thc xy ra, nhưng h không mun ngừơi dân biết đến, so vi l phi là nhng thông tin mà nhà nứơc mun ph biến và mun ngừơi dân tin rng đó là tòan b s thc.

Ban Vit ng RFA thường đưa tin, nếu có và kim chng được, v nhng vn đ dân ch nhân quyn hay tôn giáo trong nứơc, là nhng lai thông tin đựơc gi chung là “nhy cm” và đựơc nhà nứơc quan tâm kim sóat tht k. Chúng b coi là nhng thông tin ‘bên l trái’ theo cách nói ca thính gi trong nứơc.

Nhưng xin nói rõ là tuyt nhiên RFA không cho mình là đài “bên l trái”. RFA ch nói lên s thc khách quan mà thôi, và cái gi là l trái hay l phi y hòan tòan không có ti các nứơc tôn trng t do báo chí trên thế gii. 

Hay là Thanh Trúc nói c th vi em thế này, RFA đang gi vai trò ca mt cơ quan truyn thông đúng nghĩa, khách quan, trung thc, có nguyên tc, ý nim l trái l phi hoàn toàn không nh hưởng đến ni dung và hướng đi ca ban biên tp, em à. Thân chúc em vui mnh và nghe RFA đu nghe.

Thân mến cùng bn Quỳnh Nguyn, Quỳnh nên m Bn Tin Hàng Ngày mi nht đ có nhng proxies mi hu có th vượt tường la em à. Tr ngi em đang gp ch vy thôi. Tên em đã nm trong RFA mass mailing list nên Bn Tin Hàng Ngày vn được gi đến em đy.

Chào bn Nguyn Bo Thiếu hay Bo Thiu, xin b qua nếu Thanh Trúc đ du sai, chương trình phát thanh ngày 29 tháng Năm khi upload lên Net  đã có nơi nghe được trn vn có nơi không nghe được. Đây là tr ngi ca đừơng truyn mà khi k thut ca RFA phi xem xét. 

Thưa v thính gi Narin Kem, nhng thông tin liên quan đến dân tc Khmer, v Khmer Krom, v Phú Quc, là nhng s kin lch s và đa lý ca hai đt nứơc.  RFA không th da trên nhng chi tiết mơ h đ đưa tin, li càng không có thm quyn đ bình lun v chuyn này. Kính thư.

Thư ca quí thính gi Lê Tun, Nguyn Quang, Phm Đinh, đã đến RFA. Cm ơn s quan tâm ca quí v đi vi nhng bài phát đi trên chương trình sáng chiu.

Thính gi Tâm Nguyn vi nhc phm Chào Đt Tôi Đi do ông sáng tác và gi cho chúng tôi sau khi nghe bài phng vn đo din Song Chi . Đa t.

Nghe đài...

Bn tr h Đinh Vit Nam, RFA rt tiếc không th giúp em tìm ngừơi thân trên làn sóng ca đài. Vy đi em à. 

T Thy Đin, bn Tony Dương viết cho RFA:

“Em có th đc tiếng Vit không b du. Không phi thnh thong đâu mà ngày nào em cũng nghe đài RFA. Em đi làm hơn sáu  mươi cây va lái xe va nghe RFA mi ngày hai hoc nhiu ln. Em không bao gi quên các anh ch mà em lo các anh ch s quên em vì công vic nhiu. Nhưng vì công vic nhiu thì cũng không sao…”

Đương nhiên Ban Vit Ng không quên mt thính gi tr gii tiếng Vit và chăm nghe đài như Tony.

T ng “vng v” mà mt v thính gi dùng đ phê bình cách sp xếp chương trình ca RFA hi tun trứơc thì riêng ch “vng v” s dng như vy là đúng em . Thí d mt ngừơi nu nướng vng v thì ni cơm  trên sng dưới khê, phúc đáp thư thính gi mt cách vng v thì chng còn ai mun nghe mc Tr Li Thư Tín hàng tun na. 

Cm ơn Dương đã ha làm ngừơi bn thân ca RFA.

Đc tiếp lá thư thính gi Trn Văn gi cho Din Đàn Bn Tr:

“Tôi theo dõi cuc hi thoi v t do tôn giáo và đ ngh mt s câu hi như sau:

 Nếu cho phép dân đi nhà th đi chùa mà không cho phép hoc cn tr vic đào to tu sĩ thì chng khác nào tiêu dit tôn giáo mt cách t t. Tôn giáo mà thiếu giáo sĩ gii thì ngừơi dân tr thánh mê tìn d đoan.

Nếu nói t do tôn giáo ti sao t chc l phi xin phép . Nếu xin phép mà nhà nứơc không cho mà mình c làm thì mình vi phm pháp lut.

Tóm li nhà nứơc to nên cái vòng ln qun “xin cho”.”

Thư ca mt bn Vĩnh Long:

“Ở Vit Nam đường truyn Internet lúc mưa lúc nng, nghe đài trên trang web hay b ngưng do mng không n đnh. Mong quí đài đưa chương trình lên trang nhà ngay sau khi gi phát thanh trc tiếp kết thúc.”

Bn mến đương nhiên chương trình có th nghe trc tiếp qua mng, tc là vào lúc 6:30 sáng và 9 gi đêm gi Vit Nam. Nhưng  phi mt gi sau khi chương trình phát thanh kết thúc thì mi có trên trang Web đ nghe hay đ ti xung.

Nói tóm li là nếu bn nghe qua Internet, thì hăc nghe lúc đang phát thanh, hăc phi ch mt gi sau khi kết thúc chương trình.

T Vĩnh Long bn  nghe lúc được lúc mt thì như bn đã gii thích là “ Vit Nam đường truyn  Internet lúc mưa lúc nng” đó thôi. Nhưng bn đng vì thế  b đi không nghe RFA na nhé.

Và đây, lá thư dài t tiu bang Washington, ch xin trích phn góp ý v k thut đ mong có th chia s cùng quí thính gi khác:

“Thường thường tôi hay bm vào nút nghe đài đ vào trang nghe hac ti xung các chương trình lưu tr. Vn đ xy ra là khi tôi click vào icon ca chương trình được chn đ ti xung ct gia ca trang này và đ khc phc vn đ tôi đã th đã thanh công nhiu ln bng cách sang  ct kế bên, khung đu tiên, click vào drop down arrow đ chn cái chương trình va mi b ti mà b thiếu ct kế bên. Kết qu là nguyên chương trình đã được ti xung. Vic này tr thành  thói quen t đng mi khi tôi gp li vn đ này….”

Đa t ngừơi tiu bang Washington vi phương thc khc phc tr ngi bt ng. Xin cm ơn thnh tình ông dành cho tng phát thanh viên, tng chuyên mc cũng như tòan chương trình  ca ban Vit Ng RFA.

Nhng li ông viết trong thư s khiến anh ch em trong ban có mt “nim vui cui tun” tht ln.

Cũng xin thưa thêm rng không bao gi anh ch em chúng tôi ly làm phin vì b phê bình hay b chê trách,  bi luôn nh câu nói ca ngừơi xưa , rng:  chê ta mà chê đúng là thy ta,  khen ta mà khen đúng là bn ta… Kính chúc sc kho.

Tun này thính gi Lanlyhuynhkim nhiu ln gi email cho RFA, vui  lòng cho biết ông hay bà cn điu chi chúng tôi. Kính thư

Thưa thính gi Minh Thuỳ, đã gi li Bn Tin Hàng Nàgy, Còn tr ngi nào xin cho biết.

Và rt vui khi có thư ca thính gi Dương S Tú :

“Báo Vit Nam Exodus đăng bài ca RFA nói v đo din Song Chi. H đ ngh bm vào link www.rfa/vietnamese/in_depth/... Thì tôi vào web ca RFA được c nghe và xem. Nếu tôi vào web ca RFA trong tìm kiếm thì không được. Vây bây gi tôi nghe và xem link trên.

Còn v bn tin, mà bây gi không cn na, thì tôi vn không nhn được. Tôi xem mc spam không có tên Newsletter hoc RFA gì c , hay là tên gì khác.  Tôi viết đ báo là tôi vào RFA được ri theo cái link  trên.

Thưa điu này vn xy ra khi dùng Internet, thông thường mt link trên website, tc đường truyn trên mng, có kh năng dn ngừơi truy cp đến mt hay nhiu websites khác. Đây là điu tuyt diu ca hi-tech ca thông tin đin t.

Thanh Trúc cũng mong v thính gi h Nguyn Đc  bt được làn sóng RFA tr li. Câu hi ca ông đi khái là RFA có còn phát sóng trên hotbird không thì Thanh Trúc không rõ nên không th tr li. Mong ông tiếp tc nghe đài t phương xa. Kính.

  sau khi mt bn tr tên Vĩnh  Huế email hi  v ý nghĩa câu nói ca Mnh T: “Dân vi quí, xã tc th chi, quân vi khinh”, thì may đâu khéo là may mà thính gi ký tên Hà Nam gi đến  RFA bài viết vi phn m đu lý gii câu nói ca tin nhân: 

“Nước mà trông cy đ vng bn được là nh ba th , mt là dân, hai là xã tc, ba là vua. Đem ba điu y so sánh thì dân là điu  quí nht,  xã tc là điu đáng quí th hai, ri mi đến vua là điu đáng quí th ba.”

Vĩnh và các bn trong nhóm  ca em hài lòng vi gii thích này chưa. Ngừơi trứơc coi nhng câu nói ca các bc thc gi như Khng T Mnh T là khuôn vàng thứơc ngc đy.

Ti Hoa Kỳ, trong các trừơng hc, Thanh Trúc  thường thy câu “Tui Tr Ngày Nay Là Lãnh Đo Ca Ngày Mai”. Chúc Vĩnh và các bn mt  mùa hè nng đp.

Trong tun qua, ban Vit ng nhn đựơc thư ca ông Hi Nam cho phép s dng nhng đan nhc ni mà ông đã làm rt công phu và gi tng ban. Xin trân trng cm ơn ông.

Nhng li nhn nh ca ông khiến anh ch em trong ban xúc đng, vì hiu rng đó là ân tình ca mt v lão thành vào ngh phát thanh t sáu mươi năm trước. Xin ch nghe thêm nhng li chân tình ca ông.

Chúng tôi cũng xin cm ơn nhc sĩ Phm Mnh Đt đã gi tng CD “Ai bng Tình Cha”, mà có l ông hòan thành là đ k nim ngày ca cha 21 tháng Sáu sp đến.

Sau hết, xin đựơc tr li thính gi Triu Phát, hi v thi khóa biu mi cho vùng Little Saigon đ có th nghe chương trình ca RFA, vì do này ông không nghe đựơc đài vào các bui sáng na.

Xin thưa vi ông rng nhiu tiu bang trên nứơc M, quý v thính gi thường nghe được chương trình ca RFA qua các đài đa phương tiếp vn, ch không phi trc tiếp.

Chúng tôi xin đ ngh là quý v vào trang nhà ca ban Vit ng đa ch www.rfa.org/vietnamese thì chng nhng có th nghe được trc tiếp chương trình đang phát thanh, mà còn có th truy cp 30 chương trình trứơc đó na. Quý v cũng có th đc nhng bài v đựơc lưu tr hay ti xung đ nghe sau.

Web site ca ban Vit ng rt mong ch quý v!

Thanh Trúc chia tay quí thính gi phút này. Xin hn li ti th Sáu tun ti.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang