Hoa Kỳ liệt kê tổ chức Cách mạng Việt Nam Tự do vào danh sách khủng bố

2005-09-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một tổ chức mang tên Cách mạng Việt Nam Tự do đã bị chính phủ Hoa Kỳ nêu tên trong số những tổ chức khủng bố ẩn náu tại Philippines. Tin của Tân Hoa Xã hôm nay loan báo điều này.

Trung tâm quốc gia chống khủng bố của Hoa Kỳ liệt kê 10 tổ chức khủng bố hoạt động tại xứ này, đã gây ít nhất 25 vụ tấn công vào chính quyền và người dân xứ này trong 5 tháng đầu của năm nay.

Trong số 10 tổ chức đó có tổ chức mang tên tiếng Việt như vừa kể, cùng với Abu Sayyaf, Jemaah Islamyah, Mặt trận Hồi giáo Moro giải phóng, Mặt trận quốc gia Moro giải phóng, và al Qaeda.

Philippines bị Hoa Kỳ coi là một nước Đông Nam Á có nhiều tổ chức khủng bố quốc tế ẩn náu nhất.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang