Anonymous says:
12/02/2010 21:02

Tóm lại là ở dân trí của đa số việt nam về chính trị còn kém, và trình độ dân trí của đại đa số vẫn chưa cao, bảo thủ. và có thể nói người việt nam ta bốc đồng một cách mù quáng và bảo thủ.muốn đất nước tiến lên thì không có cách nào khác la mỗi người dân phải ý thức được vận mệnh của dân tộc đang như thế nào?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang